Fietsersbond

De Fietsersbond in België is een belangenvereniging voor fietsers in Vlaamse, maar ook Brusselse gemeenten. De Fietsersbond is een non-profit organisatie die om en nabij 23.500 fietsers vertegenwoordigt. Het bestuur en de meer dan honderd lokale vrijwilligers die op gemeentelijk niveau actief bezig zijn, zijn voornamelijk met dit bezig in de vrije tijd. Echter is wel het centraal secretariaat een voltijdse baan.

 

Doel van de Fietsersbond

Waar de bond naar streeft is een fietsvriendelijke infrastructuur. Met een fietsvriendelijk infrastructuur wordt bedoelt dat er een comfortabel fietspad komt die goed onderhouden worden. De gemeenten en steden waarin de bond actief in is, krijgen een beeld van de fietsinfrastructuur met de nodige verbeterpunten. Behalve voor goede fietspaden, doelt de bond ook op samenhangende, maar ook herkenbare fietsroutes die kunnen worden afgelegd. Fietsroutes worden in het geheel bekeken en er wordt bekeken waar de zwakke punten liggen, wat onduidelijk is of wat er bijvoorbeeld gevaarlijk is voor de fietser. Daarnaast houdt de bond zich ook bezig met de verzorging van betere fietsenstallingen, fietser vriendelijke kruispunten, autoluwe kernen en een doordachte vriendelijke ruimtelijke ordening.

Het stimuleren van aparte fietsstraten is ook een doel van de bond. Ook heeft de bond ervoor gezorgd dat fietsers rechtsaf mogen slaan als het stoplicht op rood staat. Het volgende doel waar de bond hard aan werkt is een zone van 30 km/h overal in de bebouwde kom zodat fietsers veiliger kunnen fietsen. Wat inmiddels gerealiseerd is, is dat fietsers een vergoeding krijgen voor woon- en werkverkeer. Hierdoor wordt het fiscale klimaat bevorderd, maar ze laten het hierbij niet liggen.

Bike to Work

Bike to Work: ”Fiets naar het werk en ontdek de voordelen”

Fietsen heeft heel veel voordelen, er zijn dan ook maar weinig nadelen. Fietsen doe je in eerste instantie voor jezelf en het kan op je eigen ritme. Stel jezelf een doel. De gemiddelde afstand van woon-werkafstand ligt op 6 km, waarbij meer dan de helft stedelijke verplaatsingen zijn die minder dan 5 km bedragen. Het is dus een ideale afstand om te fietsen en het is bewezen wie dagelijks fietst dat hij/zij 2,5 jaar langer leeft.

Fietspuntensysteem

Ondernemingen die meer aandacht willen besteden aan het belang van de fiets, kunnen terecht bij Bike to Work. Fietsende werknemers genieten dan van een fietspuntensysteem en kunnen deelnemen aan de zomer- en winterwedstrijd. Met het fietspuntensysteem kan je verschillende voordelen krijgen, namelijk: kortingen bij culturele instellingen, sportmanifestaties, gratis bioscoop tickets, fietsaccessoires etc.

Werknemers dienen deze punten eerlijk in te vullen, er is geen contact nodig tussen werkgever en ook geen overeenkomst is er nodig. Het gaat om blindelings vertrouwen tussen de partijen.